Danh bạ Cửa lò đô thị du lịch biển tỉnh Nghệ An

I – BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955 703  Fax: 02383. 955 708
——————————————————————-

Ông: Nguyễn Nam Đình
Chức vụ: Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị uỷ-Chủ tịch HĐND thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 3955 709

Ông: Lê Thanh LongÔng:Doãn Tiến Dũng
 Chức vụ: P.Bí thư Thường trực Thị ủy Chức vụ: P.Bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã
 Điện thoại cơ quan: 02383 955 667 Điện thoại cơ quan: 02383 956 358

 

 

 

UỶ  VIÊN BAN THƯỜNG VỤ  THỊ UỶ CỬA LÒ KHOÁ V-NHIỆM KỲ 2015-2020

STTHọ và tênChức vụĐiện thoại
 1 Bà Nguyễn Thị Dung Phó Chủ tịch UBND thị xã 0238 3955 575
 2 Ông Nguyễn Hồng Quang Chủ nhiệm UBKT Thị ủy 0238 3956 157
 3 Ông Hoàng Sỹ Cường Trưởng ban tổ chức 0238 3956 155
 4 Ông Hoàng Văn Phúc Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy 0238 3956 154
 5 Ông Nguyễn Quang Tiêu Trưởng ban dân vận Thị ủy 0238 3956 158
 6 Bà Trần Thị Thanh Thuỷ Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã 0238 3824 572
 7 Ông Hoàng Đình Luân Chỉ huy trưởng BCH quân sự 0238 3956 694
 8 Ông Hồ Minh Thắng Trưởng công an thị xã 0238 3955 610

 

 

 

 

 

 

II – THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ CỬA LÒ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.956 232  Fax: 0383.
———————————————————————

Ông: Nguyễn Nam Đình
Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 955 709

Ông: Lê Văn SơnÔng:Nguyễn Đình Hùng
Chức vụ: P.Chủ tịchChức vụ: P.Chủ tịch
Điện thoại cq: 02383 956 232Điện thoại cq: 02383 955 879

 

 

III – THƯỜNG TRỰC UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955873  Fax: 02383. 955873
——————————————————————-

Ông: Doãn Tiến Dũng
Chức vụ: Chủ tịch UBND Thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 956 358

Bà:Nguyễn Thị DungÔng: Võ Văn Hùng
Chức vụ: P.Chủ tịch UBNDChức vụ: P.Chủ tịch UBND
Điện thoại cq: 02383 955 575Điện thại cq: 02383 955 574

 

 

 

 

IV-CÁC BAN,  PHÒNG,  NGÀNH , TRUNG TÂM THỊ XÃ CỬA LÒ

 P.Trưởng phòng

1

Văn phòng thị uỷ

 Ông Trần Phan Long

 Chánh VP

 0238 3955 703

 Ông Võ Hải Hưng

 Phó VP

 0238 3955 702

Ông Hoàng Văn Thắng

 Phó VP

 0238 3955 702

 2

 Ban tổ chức

 Ông Hoàng Sỹ Cường

 Trưởng ban

 0238 3956 105

 Bà Hoàng Thị Nga

 Phó ban

 0238 3955 704

 Ông Ngô Bình Sơn

 Phó ban

 3

 Ban tuyên giáo

 Ông Hoàng Văn Phúc

 Trưởng ban

 0238 3956 154

 Ông Võ Văn Thông

 Phó ban

 0238 3955 707

Ông Hoàng Văn Hải

 Phó ban0238 3955 707

 4

 Ban dân vận

 Ông Nguyễn Quang Tiêu

 Trưởng ban

 0238 3956 158

 Ông Chế Đình Sơn

 Phó ban

 0238 3955 705

 5

 Uỷ ban kiểm tra thị uỷ

 Ông Nguyễn Hồng Quang

 Chủ nhiệm

 0238 3956 157

 Ông Võ Minh Vỹ

 Phó Chủ nhiệm

0238 3955 706

 Ông Phùng Bá Nhạ

 Phó Chủ nhiệm

 0238 3955 706

6

 Phòng nội vụ

 Ông Phạm Ngọc Dương

Trưởng phòng

0238 3955 579

 Ông Nguyễn Thế Sơn

 P.Trưởng phòng

0238 3956 202

 BàLê Thị Hồng Nhung

 P.Trưởng phòng

0238 3956 202

 7

 Văn phòng HĐND-UBND

 Ông Nguyễn Thanh Minh

 Chánh Vp

 0238 3955 873

 Ông Nguyễn Trường Thi

 P.Văn phòng

 0238 3949 208

 Ông Trần Xuân Vinh

 P.Văn phòng 0238 3949 208

 8

 Phòng tư pháp

 Ông Cao Anh Hùng

 Trưởng phòng

 0238 3955 283

 

 9

 Phòng Tài chính-Kế hoạch

 Ông Nguyễn Chí Nguyễn

 Trưởng phòng

 0238 3955 575

 Ông Hồ Quang Hải

 P.Trưởng phòng

 0983.860.869

 Bà Nguyễn Thị Bình Long

 P.Trưởng phòng

 0974.614.777

 Bà Hồ Thị Nhung

 P.Trưởng phòng

10

Phòng Tài nguyên-môi trường

 Ông Lê Đình Sâm

 Trưởng phòng

 0238 3955 574

 Ông Phan Văn

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 572

 Bà Nguyễn Thị Nga

 P. Trưởng phòng

 0238 3955 572

 Ông Hoàng Thái Sơn

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 572

 11

Phòng kinh tế

 Ông Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

0238 3955 571

 Bà Nguyễn Thị Yến

P.Trưởng phòng

 0238 3956 268

 

 Ông Nguyễn Văn Hải

P.Trưởng phòng

 0238 3956 268

12

Phòng LĐ-TB và xã hội

 Ông Nguyễn Văn Hùng

 Trưởng phòng

 0238 3956 203

 Ông Võ Huy Hường

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 576

Ông Nguyễn Đăng Giang

 P.Trưởng phòng

13

Phòng quản lý đô thị

 Ông Phan Công Đối

 Trưởng phòng

 0238 3955 284

 Ông Nguyễn Đình Hùng

 P.Trưởng phòng

 0238 3955.284

14

 Phòng văn hóa-thông tin

 Ông Võ Văn Thọ

 Trưởng phòng

 0238 3955 570

 Ông Trần Anh Tuấn

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 506

 Ông Mai Văn Lợi

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 570

 15

 Phòng giáo dục-đào tạo

 Ông Phùng Đức Nhân

 Trưởng phòng

 0238 3955 876

 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 Phó phòng

 0238 3955 583

 Ông Nguyễn Xuân Huy

 Phó phòng

 0238 3955 583

 Bà Nguyễn Thị Bình Minh

 Phó phòng

 0238 3955 583

 16

 Phòng y tế

 Bác sỹ Phan Văn Thế

 Trưởng phòng 

 0238 3955 696

 Bác sỹ Dương Thị Sơn Hải

 P.Trưởng phòng

 0238 3955 696

17

 Thanh tra thị xã

 Bà Hoàng Thị Mỹ Dung

 Chánh thanh tra

 0238 3955 875

 Ông Nguyễn Tuấn Ngọc

 P.Chánh thanh tra

 0238 3955 875

 Ông Nguyễn Hoàng Thành P.Chánh thanh tra

18

Trung tâm khai thác quỹ đất

 Ông Nguyễn Thanh Tùng

 Giám đốc

 0238 3956 828

 Ông Hồ Lạc Thiện

 P.Giám đốc

 0238 3956 838

19

Vp đăng ký quyền sử dụng đất

 Ông Hoàng Đức Nam

 Giám đốc

 0238 3955 922

 Bà Phạm Thị Dung

 P.Giám đốc

 0238 3956 318

 Bà Nguyễn Thị Lý

 P.Giám đốc

 20

Công an thị xã Cửa Lò

 Đại tá Hồ Minh Thắng

Trưởng công an

 0238 3955 610

 Thượng tá Nguyễn Đình Hùng

P.Trưởng công an

 0238 3955 595

 Thượng tá Đinh Hữu Chương

P.Trưởng công an 

 Thượng tá Nguyễn Văn Điều

 P.Trưởng công an

 Trung tá Phan Thị Thu Thủy

P.Trưởng công an

21

 Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò

 Trung tá Hoàng Đình Luân

Chỉ huy trưởng

 0238 3955 694

 Trung tá Thái Khắc Phú

Phó CHT-TMT

 0238 3955 690

 Trung tá Đậu Văn Đức

Phó CHT 0238 3955 690

Trung tá Đoàn Nam Tiến

Phó TMT

22

 Viện kiểm sát nhân dân

 Ông Trần Đình Sâm

Viện trưởng

 0238 3955 040

 Ông Nguyễn Văn Châu

Viện phó

 0238 3955 459

 Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Viện phó

 0238 2211 444

 23

 Toà án nhân dân

 Thẩm phán  Đặng Thị Lệ Hằng

Chánh án

 0238 3955 090

 Thẩm phán Nguyễn Lĩnh Thái

P.Chánh án

 0238 3955 994

24

Đội quản lý trật tự đô thị

 Ông Lê Thanh Bình

 Đội trưởng

 0238 3955 284

 Ông Hoàng Đức Anh

 Đội phó

 0238 3955 284

Ông Dương Ngọc Xô

 Đội phó 0238 3955 284

25

Ban quản lý đô thị

 Ông Nguyễn Văn Hoàng

 Trưởng ban

 0238 3951 371

 Ông Nguyễn Quang Toản

 Phó ban

 0238 3949 751

26

Ban quản lý các dự án

Ông Nguyễn Quốc Dưỡng

 Trưởng ban

 0238 3824 204

 Ông Doãn Văn Lâm

 Phó ban

 0238 3824 457

 Ông Nguyễn Bá Cảnh

 Phó ban

 0238 3824 153

27

Ban quản lý cảng cá Nghệ An

 Ông Nguyễn Hữu Thọ

Giám đốc

 0238 8324 495

28

Chi cục thuế

 Ông Võ Đình Thái

 Chi cục trưởng

 0238 3955719

 Ông Nguyễn Thái Hà

 Chi cục phó

 0238 3955 716

29

Chi cục thống kê

 Ông Hồ Hữu Trí

 Chi cục trưởng

 02383 824 842

30

Chi cục thi hành án

 Ông Nguyễn Hữu Lâm

Chi cục trưởng

 0238 3951 540

 Ông Nguyễn Thanh Mình

 Chi cục phó

 0238 3824 393

31

Cảng Cửa Lò

 Ông Trần Văn Đạt

 Giám đốc

 0238 3951 766

 Ông  Nguyễn Xuân Trường

 P.Giám đốc

 0238 3951 766

 Ông Nguyễn Danh Hải

 P.Giám đốc

 0238 3952567

32

Đài phát thanh-truyền hình

 Nhà báo Nguyễn Khắc Giang

 Q. Trưởng đài

 0238 3824 330

 Ông Nguyễn Đậu Thuận

 Phó Trưởng đài

 0238 3959 111

 

33

Đội quản lý thị trường

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Đội trưởng

 0238 3910 824

 Ông Phan Trọng Phúc

34

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Giám đốc

 0238 3956 254

Ông Lê Hồng Hà

 P.Giám đốc 0238 3955 431

35

Trung tâm VHTT-thể thao

 Ông Võ Hồng Hải

 Giám đốc

 0238 3824 076

 Ông Cao Văn Lục

 P.Giám đốc

 0238 3949 799

 36

Trung tâm Dân số-KHH GĐ

 Bà Trần Hoàng Phương

 Giám đốc

 0238 3926 926

 Bà Đinh Thị Hoàng Nga

 P.Giám đốc

 0238 3956 656

37

Trung tâm cứu hộ PCTT

 Ông Nguyễn Doãn Phụng

 Giám đốc

 0238 3824 893

 Ông Trần Tuấn Anh

P.Giám đốc

 0238 3824 893

38

Trung tâm y tế Cửa Lò

 Bác sỹ Trần Văn Thế

 Giám đốc

 0238 3956 076

 Bác sỹ Hoàng Khắc Tú

 P.Giám đốc

 0238 3956 246

39

 Trung tâm viễn thông Cửa Lò

 Ông Phan Xuân Nhật

 Giám đốc

 0238 3824 403

40

Trung tâm diều dưỡng NCC

 Bà Nguyễn Thị Lam

 Giám đốc

 0238 3955 895

 Ông Nguyễn Đức Thuật

 P.Giám đốc

 0238 3955 031

 41

Trạm thú y

 Ông Lê Hữu Nghiệm

Trạm trưởng

 0238 3956 822

 42

 Trạm khuyến nông

 Ông Phan Anh Tú

 Trạm trưởng

 0238 3955 835

43

 Kho bạc nhà nước

 Ông Đinh Xuân Anh

 Giám đốc

 0238 3955 772

 Bà Đinh Thị Việt An

 Phó Giám đốc

 0238 3955 771

 44

 Bảo hiểm xã hội Cửa Lò

 Ông Nguyễn Đình Ngọc

Giám đốc

 0238 3949 569

 Ông Hoàng Anh Điều

P.Giám đốc

 0238. 3824 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ

1

Ủy ban MTTQ

 Bà Trần Thị Thanh Thủy

 Chủ tịch

 0238. 3824 572

 Ông Nguyễn Đức Tình

 Phó Chủ tịch

 0238. 3824 572

 Bà Lê Thị Xanh

 Phó Chủ tịch

 0238,.3824 572

 Ông Nguyễn Văn Dần

 Phó Chủ tịch

 0238 3824 572

 2

 Đoàn thanh niên

 Bà Hoàng Đinh Thùy Dung

 Bí thư

 0238 3824 819

 Ông  Trần Quốc Việt

 Phó bí thư

 0238 3824 819

 Bà Vũ Thị Thanh Hiền

 Phó bí thư

 0238 3824 819

 3

 Hội phụ nữ

 Bà Phùng Thị Hạnh

 Chủ tịch

 0238 3824 490

 Bà Nguyễn Thị Huyền

 Phó chủ tịch

 0238 3824 490

 4

 Hội nông dân

 Ông Nguyễn Hữu Loan

 Chủ tịch

 0238 3824 420

 Ông Nguyễn Đức Anh

 Phó chù tịch

 0238 3824 420

 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê

 Phó chủ tịch

 5

 Hội cựu chiến binh

 Ông Nguyễn Trọng Huệ

 Chủ tịch

 0238 3951 631

 Ông Phùng Ngọc Khầm

 Phó chủ tịch

 0238 3951 631

 Ông Hoàng Xuân Thơ

Phó chủ tịch

6

 Liên đoàn lao động

 Ông Nguyễn Hữu Thanh  

 Chủ tịch

 0238 3955 593

 Ông Phan Văn Nam

 Phó chủ tịch

 0238 3955 593

 7

 Hội người cao tuổi

 Ông Mai Văn Minh

 Chủ tịch

 0238 3955 408

 Phó chủ tịch

 0238 3955 408

 8

 Hội chữ thập đỏ

 Ông Chế Sỹ Hồng

 Chủ tịch

  0238 3821 830

 9

 Hội khuyến học

 Ông Lê Đình Thủy

  Phó Chủ tịch

  0238 3955 450

 10

 Hội cựu thanh niên xung phong

 Ông  Hoàng Ngọc Thành

 Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-7 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ

Website: www.cualo.vn – www.cualo.vn

 1

 Phường Nghi Hương

 Trần Minh Lương

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3955 865

 Ông Trần Thọ Đạt

 Phó bí thư TT-Chủ tịch HĐND

 0238 3955 865

 Ông Trần Thọ Đạt Chủ tịch UBND phường

 0238 3955 865

 Ông Hoàng Văn Việt

 Phó chủ tịch HĐND

 0238 3955 867

 Ông Đậu Khắc Trung

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3955 867

 2

 Phường Nghi Thu

 Ông Nguyễn Văn Lâm

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3949 896

 Ông Hoàng Đường

 Phó bí thư thường trực

 0238 3949 896

 Ông Phùng Trọng Thọ

 Chủ tịch UBND

 0238 3952 169

 Ông Trần Văn Hoàn

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3952 259

 3

 Phường Thu Thủy

 Ông Nguyễn Hồng Sơn

 Bí thư, Chủ tịch HĐND

 0238 3949 130

 Ông Nguyễn Đình Tuấn

 Phó Bí thư thường trực

 0238 3952 128

 Ông Nguyễn Thanh Tuyền

 Chủ tịch UBND

 0238 3949 883

 Ông Phùng Minh Tế

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3949 883

 4

 Phường Nghi Thủy

 Ông Võ Văn Tuất

 Bí thư, Chủ tịch HĐND

 0238 3951 884

 Ông Trịnh Minh Lai

 Phó Bí thư thường trực

 0238 3951 884

 Ông Võ Văn Lý

 Chủ tịch UBND

 0238 3823 417

 Ông Hoàng Văn Bình

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3823 417

 5

 Phường Nghi Tân

 Bà Hoàng Thị Hải Yến

 Bí thư, Chủ tịch HĐND

 0238 3945 308

 Ông Đậu Nam Phương

 Phó Bí thư thường trực

 0238 3945 308

 Ông Hoàng Thanh Sơn

 Chủ tịch UBND

 0238 3945 345

 Ông Lê Công Phú

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3944 177

6

 Phường Nghi Hải

 Ông Ngô Thanh Linh

 Bí thư-Chủ tịch HĐND

 0238 3829 212

 Ông Trần Quang Thạch

 Phó Bí thư thường trực

 0238 3829 212

 Ông Trần Tiến Dũng

 Chủ tịch UBND

 0238 3829 922

 Ông Nguyễn Văn Hương

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3947 483

 7

 Phường Nghi Hòa

 Ông Trần Quốc Tuấn

 Bí thư-Chủ tịch HĐND

 0238 3829 648

 Ông Nguyễn Văn Dương

 P.Bí thư thường trực Đảng ủy

 0238 3829 618

 Ông Lê Thanh Giang

 Chủ tịch UBND

 0238 3829 648

 Ông Lê Anh Tuấn

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3948 278